โ€œDear body, I am sorry.

Uncategorized

“Dear body, I am sorry.

I’m sorry I bullied you.
I’m sorry for being selfish.
I’m sorry for cutting your wrists.
I’m sorry for all that I put you through.
I’m sorry for all the mean things I said about you.
I’m sorry I didn’t care for you the way you deserved.
I’m sorry for not ever listening to you.
I’m sorry I took you for granted.
I’m sorry I didn’t respect you.
I’m sorry for starving you.

And most importantly…I’m sorry for blaming you.

It has taken me years…

But I’ve FINALLY realized that you’re my life partner and companion.

When you needed me most was when I put my walls up and belittled you.

And I’ll NEVER forget the trauma I put you through.

But I swear I’ve learned my lesson, and I promise that I’m committed to honoring you.

To…

♥ Loving you
♥ Caring for you
♥ Supporting you
♥ Listening to you
♥ Respecting you♥...

Continue Reading...

Why you need to ๐—ฏ๐—ฎ๐—น๐—ฎ๐—ป๐—ฐ๐—ฒ โš–๏ธ the Masculine and Feminine Energy in business.

Uncategorized

Why you need to ๐—ฏ๐—ฎ๐—น๐—ฎ๐—ป๐—ฐ๐—ฒ the Masculine and Feminine Energy in business.

P.S. I’m referring to UNIVERSAL energies… not gender!

All genders have inside of them both the ๐—ณ๐—ฒ๐—บ๐—ถ๐—ป๐—ถ๐—ป๐—ฒ (yin) and ๐—บ๐—ฎ๐˜€๐—ฐ๐˜‚๐—น๐—ถ๐—ป๐—ฒ (yang) energy.

Did you know this?

For majority of my business, I was operating primarily in the masculine energy...

Constantly focusing on DOING and strategizing etc...

Until I hit burnout.

I grew up in a predominantly masculine energy household :

logical
control
dominance

As a result, there was MINIMAL feminine energy in my home growing up.

‍ No softness, no emotions, no allowing, and no nurturing.

As a result, I felt insecure about EVERYTHING in my life due to this imbalance of the masculine & feminine energy in my home life.

Which ultimately sabotaged me in many areas of my life — ESPECIALLY my business and relationships.

I ended up suppressing my emotions SO much that my mental health was at it’s absolute worst, resulting in depression and anxiety.

Fast forward......

Continue Reading...

Wanna know what fucks with you in life and business?

Uncategorized

Wanna know what fucks with you in life and business?

Unhealed childhood wounds. ‍

Like many people, *especially* my fellow entrepreneurs, coaches, and leaders…

It took a while for me to come to the conclusion that there was so much unresolved wounds/trauma from my childhood …

Which ended up manifesting into limiting beliefs, self-sabotaging behaviours, and toxic patterns that affected *EVERY* area of my life, biz, and relationships.

Do you resonate with this?

——————

And here’s the truth...

It took a LONG ass time for me to even admit that I had childhood trauma because my childhood “wasn’t as bad as others”.

But this denial and refusal to face my shadows and to bring up things that haven’t been healed…

Caused me to not only feel stuck and stagnant, and unable to move forward in my life + business…

But I was basically forced to take 6 months off and rely on my savings so that I could finally...

Continue Reading...

CHECK YO BATTERIES!๐Ÿ”‹

Uncategorized

CHECK YO BATTERIES!

How are you feeling today?

1 Feelin’ GREEEEATT!

Keep doing what you’re doing my love! And keep practicing your self-care!!

2 Feelin’ good!!

This is amazing! How can you maintain where you’re currently at?

3 Feelin’ okay ‍
How can you make your day a teeeeennsssy bit better?

4 Merp

Be kind to yourself today!!! How can you love on yourself a little more today?

5 I’m strugglin’

What are you struggling with most right now? And just focus on that area a little more today! And be patient and kind with yourself!

6 I’m depleted/empty

What’s draining you my love? Do you have boundaries? Can you stand firm in them?

Do just 1 thing today that can fill your cup up ♥ and give yourself grace!

Remember — SELF CARE ISNT SELFISH! So love on yourself extra hard today!

Continue Reading...

January 8th: The day I *finally* shared about my 8+ year battle

Uncategorized

January 8th: The day I *finally* shared about my 8+ year battle

substance abuse ONLINE… and it was single-handedly one of the most nerve-wracking days of my life.

But also THE most liberating day of my life.

I finally felt like I could be *fully myself* without hiding such a huge part of my story.

Fast forward...

I can proudly say I’ve finally overcome substance abuse after 8+ years.

I am officially 160 days sober from Cannabis…

After what was supposed to only be a 30-day hiatus to heal my relationship with it.

And I’ve been able to help HUUUNNNDREEDS of others just like me do the same through sharing my story on TikTok (this has been a blessing ).

And most recently...

I got asked to speak at a Youth Empowerment Summit workshop, sharing my story with substance abuse to 12-17 year olds.

My LITERAL dream is coming true

... Getting paid to speak on things I’m passionate about and impact the younger generation. (How is this real life?)

And N O N E of this...

Continue Reading...

So Iโ€™m the queen of hoarding all my old school work, notes, photos, etc...

I’d love to hear your thoughts at the end...

So I’m the queen of hoarding all my old school work, notes, photos, etc...

And I like to look over them every few years and go back down memory lane. (anybody else????)

Anywho — I came across my old school work, tests, class notes, etc from high school, and many thoughts raced through my mind...

—————————

1 I hated and sucked at math, so I almost failed it and had low marks... so my dad would yell at me ALL the time #HiTtauma

NONE of what I learned in “mandatory” math class actually helped me in life.

2 I cheated my way through science class because I hands down WOULD NOT have passed if I didn’t... so I always felt like an idiot.

Again... none of these “mandatory” classes actually helped me in the real life.

3 Like many others, I was conditioned to link my self-worth to my grades, and honestly, it felt pretty fucking shitty...

Considering I...

Continue Reading...

THE TOP 3 WAYS WE GIVE OUR PERSONAL POWER AWAY

Uncategorized

THE TOP 3 WAYS WE GIVE OUR PERSONAL POWER AWAY (and how to stop doing this!) 

 

1 Checking your phone first thing in the morning

So you just woke up , rolled over and are now going through the backlog of whatsapp messages, Instagram DM’s and texts from people in your life and in your audience...

Wah-wow, wrong move dude!

The moment you check your phone you’re giving your power away to whoever is on the other end…

Take the first moments of your day to fully sink into your OWN thoughts and feelings without having them polluted by someone else’s.

2 Accept personal responsibility for your feelings

‍ Quit blaming other people for how you feel!

The only person who is responsible for how you feel is YOU - it’s your job to manage your own emotions, not someone else’s. ‍

The only way someone is going to cause you to feel bad is if you ALLOW them to.

Checkity check your reactions and accept the part you had to play in the...

Continue Reading...

As an entrepreneur, a coach a healer, a leader.

Uncategorized

As an entrepreneur, a coach a healer, a leader... it’s so crucial to be actually moving through your own healing process so you can ๐—ฏ๐—ฒ ๐—ฎ๐—ป ๐—˜๐—ซ๐—”๐— ๐—ฃ๐—Ÿ๐—˜ of the work that you do.

Healing childhood AND ancestral ๐˜„๐—ผ๐˜‚๐—ป๐—ฑ๐˜€ that you’ve ๐˜€๐˜‚๐—ฏ๐—ฐ๐—ผ๐—ป๐˜€๐—ฐ๐—ถ๐—ผ๐˜‚๐˜€๐—น๐˜† slapped bandaids on...

Unpacking the ๐—ฏ๐—ฎ๐—ด๐—ด๐—ฎ๐—ด๐—ฒ you’ve carried with you your ENTIRE life.

Frankly, it’s really difficult to help others before you’ve worked through your own blocks, beliefs and traumas…

———————

And it’s pretty hypocritical and inauthentic if you’re telling others to deal with their shit but you’re not addressing your own! *shots fired*

But, that DOESN’T mean that you need to be ‘perfect’ or ‘healed’ before you can help other people!!

There is no such thing as being ‘perfect’, and healing isn’t finite. ‍

We are always healing, evolving and growing.

Your rawness and vulnerability...

Continue Reading...

How to let your deepest โ€œpainโ€ evolve into your greatest STRENGTHSโฃ

Uncategorized

How to let your deepest “pain” evolve into your greatest STRENGTHS

This is something that I never really understood until I really started plunging into the depths of my OWN personal development work, learning about the human psyche, the subconscious mind…

And healing from my own childhood wounds, ancestral trauma and the emotional baggage that I’d been carrying round for pretty much #forever. ‍

We experience all of the contrast in life, so that we can bounce back:

stronger

more powerful

more equipped to heal and lead others to transform and live exceptional lives.

When we go deep into our “pain” and ๐—ฎ๐—น๐—น๐—ผ๐˜„ ๐—ถ๐˜ ๐˜๐—ผ ๐˜๐—ต๐—ฒ ๐˜€๐˜‚๐—ฟ๐—ณ๐—ฎ๐—ฐ๐—ฒ, we are able to ๐˜๐—ฟ๐—ฎ๐—ป๐˜€๐—บ๐˜‚๐˜๐—ฒ ๐—ถ๐˜ to pure ๐—ฐ๐—ผ๐—ป๐—ป๐—ฒ๐—ฐ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป, ๐˜€๐˜๐—ฟ๐—ฒ๐—ป๐—ด๐˜๐—ต, ๐—น๐—ผ๐˜ƒ๐—ฒ and ๐—ฝ๐—ฟ๐—ฒ๐˜€๐—ฒ๐—ป๐—ฐ๐—ฒ.

We become magnetic - to the wealth we wish to attract, to the dream clients, the relationship, and to all the desires we have in our life.

My ๐—™๐—ฅ๐—˜๐—˜ ๐—ช๐—ผ๐—ฟ๐—ธ๐˜€๐—ต๐—ผ๐—ฝ ๐—ฆ๐—ฒ๐—ฟ๐—ถ๐—ฒ๐˜€ - ๐—ณ๐—ฟ๐—ผ๐—บ ๐—ช๐—ผ๐˜‚๐—ป๐—ฑ๐˜€ ๐˜๐—ผ ๐—ช๐—ฒ๐—ฎ๐—น๐˜๐—ต starting on Monday, October 12th is officially...

Continue Reading...

Itโ€™s frustrating to know and feel the limitless potential you are capable ofโ€ฆโฃ

Uncategorized

It’s frustrating to know and feel the ๐—น๐—ถ๐—บ๐—ถ๐˜๐—น๐—ฒ๐˜€๐˜€ ๐—ฝ๐—ผ๐˜๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ถ๐—ฎ๐—น you are capable of…

To have these ๐—ฑ๐—ฟ๐—ฒ๐—ฎ๐—บ๐˜€ and ๐˜ƒ๐—ถ๐˜€๐—ถ๐—ผ๐—ป๐˜€ for who you want to be, how you want to show up and what you want to create out of your life and/or your business.

When instead of seeing THAT version of yourself…

‍ You’re feeling blocked, stuck, unconfident and anxious.

You’re finding yourself:

playing small

not expressing what you really feel

worrying so much about what people think

... that you avoid showing up at all so as not to ruffle feathers.

———————

Could you IMAGINE how differently you’d show up in your ๐—น๐—ถ๐—ณ๐—ฒ… your ๐—ฟ๐—ฒ๐—น๐—ฎ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป๐˜€๐—ต๐—ถ๐—ฝ๐˜€… or your ๐—ฏ๐˜‚๐˜€๐—ถ๐—ป๐—ฒ๐˜€๐˜€ if you were able to:

Identify your ๐—น๐—ถ๐—บ๐—ถ๐˜๐—ถ๐—ป๐—ด ๐—ฏ๐—ฒ๐—น๐—ถ๐—ฒ๐—ณ๐˜€ and call yourself the F out (lovingly) as they’re happening

Activate aspects of your ๐—ฎ๐˜‚๐˜๐—ต๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ถ๐—ฐ ๐˜ƒ๐—ผ๐—ถ๐—ฐ๐—ฒ

Become more comfortable ๐˜€๐—ฝ๐—ฒ๐—ฎ๐—ธ๐—ถ๐—ป๐—ด ๐˜†๐—ผ๐˜‚๐—ฟ ๐˜๐—ฟ๐˜‚๐˜๐—ต

Run your life and/or biz from a ๐—ฝ๐—น๐—ฎ๐—ฐ๐—ฒ ๐—ผ๐—ณ ๐—ฐ๐—ฎ๐—น๐—บ, ๐—ฐ๐—ผ๐—ป๐—ณ๐—ถ๐—ฑ๐—ฒ๐—ป๐—ฐ๐—ฒ and...

Continue Reading...
1 2 3 4
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.